Tổng cty Cảng hàng không miền Nam
Cảng hàng không Int'l Tân Sơn Nhất
Cảng hàng không địa phương
   Luật Lao Động Việt Nam
LUẬT LAO ĐỘNG 2005(25-06-2009)
Luật lao động : Chương I Những quy định chung(25-06-2009)
Luật lao động : Chương II Việc làm(25-06-2009)
Luật lao động : Chương III Học nghề(25-06-2009)
Luật lao động : Chương IV Hợp đồng lao động(25-06-2009)
Luật lao động : Chương V Thoả ước lao động tập thể(25-06-2009)
Luật lao động : Chương VI Tiền lương(25-06-2009)
Luật lao động : Chương VII Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi(25-06-2009)
Luật lao động : Chương VIII Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất(25-06-2009)
Luật lao động : Chương IX An toàn lao động, vệ sinh lao động(25-06-2009)
Luật lao động : Chương X Những quy định riêng đối với lao động nữ(25-06-2009)
Luật lao động : Chương XI Những quy định riêng đối với lao động chưa thành niên Và một số loại lao động khác(25-06-2009)
Luật lao động : Chương XII Bảo hiểm xã hội(25-06-2009)
Luật lao động : Chương XIII Công đoàn(25-06-2009)
Luật lao động : Chương XIV Giải quyếr tranh chấp lao động(25-06-2009)
Luật lao động : Chương XV Quản lý nhà nước về lao động(25-06-2009)
Luật lao động : Chương XVI Thanh tra nhà nước về lao động, Xử phạt vi phạm pháp luật lao động(25-06-2009)
Luật lao động : Chương XVII Điều khoản thi hành(25-06-2009)
Luật lao động : Thông tư 03/2007/TT- BLĐTBXH(21-05-2009)
Luật lao động : Thông tư 19/2003/TT-BLĐTBXH(21-05-2009)
Luật lao động : Nghị định 133/2007/ NĐ-CP : Giải quyết tranh chấp lao động(21-05-2009)
Luật lao động : Nghị định 93/2002/ NĐ-CP : Thỏa ước lao động lập thể(21-05-2009)
Luật lao động : Nghị định 44/2003/ NĐ-CP : Họp đồng lao động(21-05-2009)
Luật lao động : Nghị định 109/2002/ NĐ-CP : Thời gian làm việc, thời gian nghĩ ngơi(21-05-2009)
Luật lao động : Nghị định 41/1995/ NĐ-CP : Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất(21-05-2009)
Luật lao động : Nghị định 196/1994/ NĐ-CP : Thỏa ước lao động lập thể(21-05-2009)
Luật lao động : Nghị định 195/1994/ NĐ-CP : Thời gian làm việc, thời gian nghĩ ngơi(21-05-2009)
LỊCH CẤT CÁNH HẠ CÁNH
SÂN BAY TRONG NƯỚC
Thời tiết lúc
SÂN BAY NƯỚC NGOÀI
Thời tiết lúc
Số lượt truy cập
9325382
Trang chủ | Tin tức | Cấu trúc website | Liên hệ