Tổng cty Cảng hàng không miền Nam
Cảng hàng không Int'l Tân Sơn Nhất
Cảng hàng không địa phương
   Luật Hàng Không Dân Dụng Việt Nam
Untitled Page

TÓM LƯỢC CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH 83/CP

Về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

 

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Điều 2. Nguyên tắc quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Chương II

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

Điều 3. Phân loại đất phục vụ cho hoạt động hàng không dân dụng tại cảng hàng không, sân bay

Điều 4. Hình thức giao đất, cho thuê đất tại cảng hàng không, sân bay

Điều 5. Thời hạn giao đất, cho thuê đất

Điều 6. Thủ tục giao lại đất, cho thuê đất

Điều 7. Trình tự, thủ tục về việc chấp thuận bán, cho thuê, thế chấp, bảo lãnh hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê

Điều 8. Thu hồi đất

Chương III

MỞ, ĐÓNG CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

Điều 9. Trình tự, thủ tục mở cảng hàng không, sân bay

định mở cảng hàng không, sân bay.

Điều 10. Trình tự, thủ tục mở lại cảng hàng không, sân bay

quyết định của mình.

Điều 11. Công bố mở, đóng, mở lại cảng hàng không, sân bay

 

Chương IV

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG,

SÂN BAY VÀ KHU VỰC LÂN CẬN CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

 

Điều 12. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động tại cảng hàng không, sân bay

Điều 13. Xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa công trình, lắp đặt trang bị, thiết bị tại cảng hàng không, sân bay

Điều 14. Nộp tài liệu chuyến bay

Điều 15. Quy trình làm thủ tục tại cảng hàng không, sân bay

Điều 16. Kiểm soát hoạt động tại cảng hàng không, sân bay

Điều 17. Điều phối giờ hạ, cất cánh tại cảng hàng không, sân bay

Điều 18. Xác định ranh giới khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay

Chương V

SÂN BAY DÙNG CHUNG DÂN DỤNG VÀ QUÂN SỰ

Điều 19. Xác định khu vực quản lý tại sân bay dùng chung dân dụng và quân sự

Điều 20. Trách nhiệm quản lý sân bay dùng chung dân dụng và quân sự

Chương VI

DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

Điều 21. Danh mục dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay

Điều 22. Vốn pháp định đối với doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không

Điều 23. Kiểm soát giá dịch vụ phi hàng không tại cảng hàng không, sân bay

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Hiệu lực thi hành

Điều 25. Tổ chức thực hiện

 

 

  Gửi email In thông tin
   Các thông tin khác
Luật Hàng Không : TÓM LƯỢT CÁC ĐIỀU KHOẢN LUẬT HÀNG KHÔNG 2006 (25-06-2009)
Luật Hàng Không :TÓM LƯỢC CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH 91/2007/NĐ-CP (25-05-2009)
Luật Hàng Không : Chương I(25-05-2009)
Luật Hàng Không : Chương II(25-05-2009)
Luật Hàng Không : Chương III(25-05-2009)
Luật Hàng Không : Chương IV(25-05-2009)
Luật Hàng Không : Chương V(25-05-2009)
Luật Hàng Không : Chương VI(25-05-2009)
Luật Hàng Không : Chương VII(25-05-2009)
Luật Hàng Không : Chương VIII(25-05-2009)
>> Xem thêm 
LỊCH CẤT CÁNH HẠ CÁNH
SÂN BAY TRONG NƯỚC
Thời tiết lúc
SÂN BAY NƯỚC NGOÀI
Thời tiết lúc
Số lượt truy cập
9325388
Trang chủ | Tin tức | Cấu trúc website | Liên hệ