Tổng cty Cảng hàng không miền Nam
Cảng hàng không Int'l Tân Sơn Nhất
Cảng hàng không địa phương
   Luật Hàng Không Dân Dụng Việt Nam
Untitled Page

TÓM LƯỢC CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH 91

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

_________

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính
Điều 4. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính

Điều 5. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính

Điều 6. Thời hạn được coi là chưa bị xử phạt
Chương II
HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG
Điều 7. Vi phạm các quy định về tàu bay
Điều 8. Vi phạm quy định về cảng hàng không, sân bay
Điều 9. Vi phạm quy định về nhân viên hàng không
Điều 10. Vi phạm các quy định về hoạt động bay
Điều 11. Vi phạm quy định về hoạt động vận chuyển hàng không
Điều 12. Vi phạm quy định về an ninh hàng không
Chương III
THẨM QUYỀN XỬ PHẠT
Điều 13. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp
Điều 14. Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra viên hàng không, Chánh Thanh tra hàng không, Chánh thanh tra Bộ Giao thông vận tải
Điều 15. Thẩm quyền xử phạt của Giám đốc Cảng vụ hàng không
Điều 16. Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
Điều 17. Ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính

Chương IV
THỦ TỤC XỬ PHẠT

Điều 18. Thủ tục áp dụng hình thức xử phạt chính
Điều 19. Thủ tục tước quyền sử dụng giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ chuyên môn, thẻ kiểm soát an ninh hàng không
Điều 20. Thủ tục tịch thu và xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
Điều 21. Chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự
Điều 22. Chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Điều 23. Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Điều 24. Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Chương V
KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KHỞI KIỆN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 25. Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện
Điều 26. Xử lý vi phạm
 

Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 27. Hiệu lực thi hành
Điều 28. Tổ chức thực hiện
  Gửi email In thông tin
   Các thông tin khác
Luật Hàng Không : TÓM LƯỢT CÁC ĐIỀU KHOẢN LUẬT HÀNG KHÔNG 2006 (25-06-2009)
Luật Hàng Không :TÓM LƯỢC CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH 83/2007/NĐ-CP(25-05-2009)
Luật Hàng Không : Chương I(25-05-2009)
Luật Hàng Không : Chương II(25-05-2009)
Luật Hàng Không : Chương III(25-05-2009)
Luật Hàng Không : Chương IV(25-05-2009)
Luật Hàng Không : Chương V(25-05-2009)
Luật Hàng Không : Chương VI(25-05-2009)
Luật Hàng Không : Chương VII(25-05-2009)
Luật Hàng Không : Chương VIII(25-05-2009)
>> Xem thêm 
LỊCH CẤT CÁNH HẠ CÁNH
SÂN BAY TRONG NƯỚC
Thời tiết lúc
SÂN BAY NƯỚC NGOÀI
Thời tiết lúc
Số lượt truy cập
9325396
Trang chủ | Tin tức | Cấu trúc website | Liên hệ