Tổng cty Cảng hàng không miền Nam
Cảng hàng không Int'l Tân Sơn Nhất
Cảng hàng không địa phương
   Phổ biến, giáo dục pháp luật
Untitled Document

Phổ biến pháp luật của Tổng công ty Cảng Hàng Không miền Nam

Ngày 04 tháng 09 năm 2008 , Tổng Giám Đốc Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam quyết định ban hành chương trình phổ biến , giáo dục pháp luật của Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam giai đoạn 2008- 2012 với những mục tiêu:

  • Quán triệt đầy đủ và sâu sắc về ý nghĩa , vai trò , tầm quan trọng của công tác pháp luật, tôn trọng chấp hành luật pháp cho cán bộ, công nhân viên (CB- CNV), góp phần tuyên truyền , phổ biến pháp luật cho toàn dân nói chung và CB- CNV của tổng công ty nói riêng.
  • Phổ biến đầy đủ , kịp thời các quy định pháp luật cần thiết đến các đối tượng trong tổng công ty ; phối hợp tuyên truyền , phổ biến pháp luật trong CB-CNV.
  • Xây dựng một chuyên mục pháp luật trong trang web của Tổng công ty để cập nhật các văn bản pháp luật , nội qui , qui chế , qui định của Tổng công ty và các đơn vị.
  • Hệ thống hoá và bổ sung tài liệu, sách pháp luật trong thư viện của Tổng công ty, trong các tủ sách của các đơn vị, của từng bộ phận PBGDPL đến với mọi người trong Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam ...

...

Hiện nay chương trình thực hiện đang được Văn phòng Đảng Đoàn kết hợp cùng các đơn vị trong Tổng Công ty triển khai .


Tài liệu văn bản luật pháp luật có thể xem trực tiếp tại http://vbqppl.moj.gov.vn

  Gửi email In thông tin
   Các thông tin khác
Mục lục các văn bản luật(29-06-2009)
LỊCH CẤT CÁNH HẠ CÁNH
SÂN BAY TRONG NƯỚC
Thời tiết lúc
SÂN BAY NƯỚC NGOÀI
Thời tiết lúc
Số lượt truy cập
10343033
Trang chủ | Tin tức | Cấu trúc website | Liên hệ